Termeni și Condiții www.eurocomgroup.ro

1. DEFINIŢII

Următorii termeni vor avea sensurile menţionate mai jos, se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către societatea comerciala EUROCOM INVEST SRL prin intermediul magazinului virtual EUROCOMGROUP către cumpărători şi pot fi modificaţi numai cu acordul scris al ambelor părţi, astfel vor însemna:

1.1. Vânzător – societatea comercială EUROCOM INVEST SRL având sediul social în Cluj-Napoca, str. Campului, nr. 38/21, J 12/590/2003, CIF RO15269482.

1.2. Cumpărător – persoană fizică, firmă sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

1.3. Comandă – un document în formă electronică sau scrisă ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile comandate (in limita stocului disponibil) şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

1.4. Contract – Comanda confirmată de către Vânzător.

1.5. Bunuri şi Servicii – Un produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului dupa confirmarea Comenzii.

1.6. Drepturi de proprietate Intelectuală – Drepturi de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus, toate drepturile imateriale.

1.7. Utilizator – persoana care vizitează magazinul virtual Eurocom Group.

1.8. Site /Domeniu – toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.

1.9. Conţinut – conţinutul site-ului, precum şi al oricărui buletin informativ sau e-mail trimis Utilizatorilor săi de către Eurocom Invest prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta, informaţii legate de produsele, serviciile şi/sau tarifele practicate de Eurocom Invest într-un anumit interval de timp.

1.10. Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricţionate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.

1.11. Tranzacţie – încasarea sau rambursarea a unei sume rezultata din vânzarea unui produs / serviciu de către Eurocom Invest către Cumpărător indiferent de modalitatea de livrare.

1.12. Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt mentionate în Comandă.

2. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

2.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a eurocomgroup.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

2.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de eurocomgroup.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al eurocomgroup.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al eurocomgroup.ro.

2.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între eurocomgroup.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea eurocomgroup.ro cu referire la acel Conținut.

2.4. Clientul/Cumpărătorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut în scopuri personale sau non-comerciale.

2.5. În cazul în care eurocomgroup.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumprătorul are sau obține acces în urma unui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea eurocomgroup.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea eurocomgroup.ro și/sau al angajatului/prepusului eurocomgroup.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

2.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

3. PROTECŢIA DATELOR

3.1. eurocomgroup.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

3.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

3.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  eurocomgroup.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

3.4. Prin înscrierea în baza de date a eurocomgroup.ro, Clientul/Cumpărătorul îți oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către operatori ai companiei în scopuri de marketing.

4. COMANDA

4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

4.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

4.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

4.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

4.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
4.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de eurocomgroup.ro, în cazul plății online;
4.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

4.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

4.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

4.7. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

4.8. Termenii şi condiţiile comenzii

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail), dar nu cea generată automat de către sistem,  din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea electronică automată emisă de către Vânzător are doar rolul de informa clientul fără a avea rolul unui contract între client și furnizor, implicit furnizorul neavând nicio obligație.

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau furnizorul acestuia.

Programul de preluare directă a comenzilor este de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00, livrarea urmând a se efectua de luni până vineri între orele 09.00 – 18.00.

În cazul în care aveţi o problemă cu o comandă şi doriţi mai multe amănunte, vă rugăm să trimiteţi mail la contact@eurocomgroup.ro, folosiți formularul de CONTACT sau sunaţi-ne la tel/fax . 0264 424 207, mobil 0733 967 099.

5. DISPONIBILITATEA PRODUSULUI

5.1. În absenţa unui produs acoperit cu o comandă, clientul va fi imediat informat, iar stocul va fi completat din depozitul producătorului, termenul de livrare fiind de 10 la 15 zile lucrătoare.

6. PREŢUL PRODUSELOR, CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI LIVRARE

6.1. Preţurile prezentate pe site sunt preţuri informative și includ TVA, conform legislației în vigoare.

6.2. Preţul produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia, dacă se constată o eroare în afișarea prețului sau informațiilor despre produs.

6.3. Eurocom Invest îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile practicate pentru produsele şi/sau serviciile disponibile pe site, fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Cumpărătorului.

6.4. Cheltuielile de livrare şi transport a produselor comandate vor fi suportate de cumpărător şi vor fi incluse în factură ca poziţie separată.

6.5. Cheltuielile de livrare sunt în suma fixa de 23 Ron prin curier rapid și 10 Ron prin Poșta Română (TVA inclus).

6.6. Transportul şi livrarea se face prin Firma de Curierat sau Poşta Română în intervalul orar 9-17 numai pe teritoriul României, la adresa specificată în formularul de comandă.

6.7. În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul va reveni încă o dată să contacteze clientul. În cazul în care nici la cea de-a doua încercare de livrare clientul nu este găsit la adresa de livrare, comanda va ramâne în depozitul Curierului timp de 15 zile în vederea ridicării, la expirarea termenului comanda va fi anulată şi produsul returnat la sediul Eurocom Invest, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate.

6.8. Recepţia produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună şi o reprezintă semnătura pe documentele de transport şi fiscale legale, care constituie dovada încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform legislaţiei româneşti în vigoare.

7. PLATA PRODUSELOR

7.1. Confirmarea unei comenzi de Eurocom Invest este considerată ca fiind acordul Cumpărătorului cu emiterea unei facturi cu TVA. Factura va fi livrată odată cu produsele comandate, sau trimisă la cerere prin e-mail. Produsele comandate rămân proprietatea Eurocom Invest până la încasarea integrală a facturii/comenzii.

7.2. Plata produselor comandate de pe site-ul www.eurocomgroup.ro conform acestor “Termeni şi Condiţii” se poate efectua în avans, prin ordin de plată în baza unei facturi proforme sau la livrarea produselor ca ramburs, modalitatea aleasă de cumpărător fiind specificată în formularul de comandă.

7.3. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

7.4. La plata în avans cu ordin de plată, dovada plaţii trebuie trimisă către Eurocom Invest la adresa de e-mail contact@eurocomgroup.ro sau prin tel. la nr. 0264 424 207. Livrarea va fi efectuată numai după confirmarea plăţii în contul Eurocom Invest, respectiv:

Societatea comerciala EUROCOM INVEST SRL

CIF RO15269482, J12/590/2003

IBAN RO15 RNCB 0298 0007 7048 0001

Banca Comerciala Romana Cluj

8. GARANŢIA PRODUSELOR. RECLAMAŢII

8.1. Eurocom Invest răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor vândute. Condiţiile de garanţie acordate consumatorilor sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992.

8.2. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală şi chitanţei de la curier. În cazul în care produsele sunt returnate catre Eurocom Invest neînsoţite de aceste documente, produsele pot fi restituite solicitantului/expeditorului fără ca Eurocom Invest să soluţioneze cererea de acordare a garanţiei.

8.3. Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să conserve şi să utilizeze produsele în conformitate cu instrucţiunile date de Eurocom Invest, care nu raspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de catre client.

8.4.Toate reclamaţiile se vot transmite în scris, prin completarea unui Formular de reclamaţie, în maxim 48 ore de la data livrării către client, iar după acest termen aceasta nu mai este valabilă.

8.5. Reclamaţia va fi însoţită de date concrete legate de numărul comenzii, numărul facturii, numărul coletelor, modalitatea de transport, motivul reclamaţiei, cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.

8.6. Eurocom Invest va răspunde reclamaţiei în termen de max. 5 zile de la primirea acesteia, în vederea soluţionării putând decide:

  • înlocuirea mărfii sau returnarea acesteia.
  • remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa.
  • acordarea unei reduceri.
  • respingerea reclamaţiei.

8.7. Nicio reclamaţie nu va fi luată în calcul dacă produsul a fost modificat, prelucrat sau s-a intervenit in orice fel asupra acestuia.

8.8. Clientul nu este îndreptăţit să solicite daune interese cu privire la calitatea sau cantitatea mărfurilor achiziţionate de la Eurocom Invest dacă nu a respectat procedura de reclamaţie menţionată.

9. DREPTUL DE RETURNARE A MĂRFII

Potrivit prevederilor legale în vigoare, „consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”. Singurele costuri care vor cădea în sarcina consumatorului sunt „cheltuielile directe de returnare a produselor” tur/retur pentru persoanele fizice ce achiziţionează produse folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

9.1. Cumpărătorul este obligat să notifice Eurocom Invest intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail sau fax ca şi mijloc de comunicare sau prin completarea unui Formular de retur existent pe site. Cumpărătorul va expedia formularul de retur şi prin poştă/curier, odată cu produsele restituite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea produselor.

9.2. Cumpărătorul este obligat să notifice Eurocom Invest intenţia sa de a-i fi înlocuite produsele achiziţionate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea produselor şi/sau serviciilor.

9.3. Cumpărătorului care a notificat Eurocom Invest, ii revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate către Eurocom Invest în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii produselor, în caz contrar Eurocom Invest considerând cererea de returnare ca fiind invalidă şi fără obiect.

9.4. Produsele care nu satisfac cerinţele Cumpărătorului, vor fi reexpediate de acesta la adresa ” S.C. EUROCOM INVEST SRL, str. Frunzisului, nr. 11, 400664 Cluj-Napoca, pe propria cheltuială, împreună cu Formularul de retur completat. Produsele vor fi expediate cu etichetele ataşate, în ambalajul original, fără urme de deteriorare sau utilizare.

9.5. Cumpărătorul poate returna produsul livrat şi în următoarele situaţii:

dacă acesta nu este conform cu specificaţiile de pe site.

dacă produsele au fost livrate greşit.

dacă produsele au mărimi eronate faţă de comanda lansată de Cumpărător.

coletele prezintă deteriorări severe.

9.6. În cazul returnării unui produs care nu se află în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte, fără urme de deteriorare sau utilizare şi cu documentele care l-au însoţit), Eurocom Invest va considera returul nevalid şi va fi în drept să refuze restituirea preţului.

9.7 În cazul returnarii, plata contravalorii produsului se va realiza în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului, în acest cost intrând doar valoarea produselor, nu şi transportul aferent comenzii.

9.8. În cazul în care Cumpărătorul solicită înlocuirea produsului cu unul identic, înlocuirea se va face în condiţiile şi limitele unei comenzi normale.

9.9. În cazul în care Cumpărătorul a returnat un produs şi solicită înlocuirea iar Eurocom Invest nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului. Înlocuirea cu un produs similar se va face fară a include contravaloarea transportului produselor achitată de către Cumpărător care nu se rambursează.

9.10. Toate cheltuielile de returnare sunt suportate de cumpărător. Recomandam pastrarea ambalajului original pentru protejarea integritatii produselor.

9.11. În cazul persoanelor juridice ne rezervăm dreptul de a accepta sau nu returul produselor.

10. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

10.1. Persoanele care utilizează acest site acceptă în mod expres şi implicit că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Eurocom Invest se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, referitoare la utilizarea site-ului.

10.2. Eurocom Invest nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut indiferent de natura acestora, site-uri pentru a caror conţinut raspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

10.3. Eurocom Invest nu oferă nicio garanţie Utilizatorilor că informaţiile conţinute de site vor împlini toate cerinţele Utilizatorilor, că serviciile informatice pe care se bazează funcţionarea site-ului vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, calitatea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ului va satisface toate cerinţele Utilizatorilor, orice eroare de program va fi corectată, precum şi orice alte aspecte similare.

10.4, Eurocom Invest nu poate fi ţinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu, etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conţinutului care pot conduce la orice fel pierderi.

10.5. Exceptând obligaţia legală de garanţie, Eurocom Invest nu oferă niciun fel de garanţii suplimentare de genul că serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel şi nu garantează că acest site este în mod permanent operaţional şi lipsit de orice defecte funcţionale.

10.6. Eurocom Invest depune eforturi permanente pentru a asigura o bună funcţionare şi o maximă securitate a acestui site.

10.7. Operatorii, administratorii şi/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziţii, oferte speciale, promoţii, promovări, sau oricare alt tip de relaţie / legătură / tranzacţie / colaborare / etc. care pot apărea între Cumpărător sau Utilizator şi oricare dintre cei care îşi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

10.8. Eurocom Invest nu se angajează la actualizarea informaţiilor cu o anumită frecvenţă sau periodicitate. Informaţiile pot suferi schimbări oricând şi fără aviz şi vor putea fi incorporate în modificări ale site-ului, care vor fi realizate în funcţie de posibilităţile Eurocom Invest.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Orice alt aspect cauzat de produsele sau serviciile prezentate pe site-ul www.eurocomgroup.ro care nu este deja tratat de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris, de către Utilizator .

11.2. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine unei instanţe judecătoreşti sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, din localitatea Vânzătorului sau a proprietarului site-ului.

11.3. Eurocom Invest îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă în orice moment al procedurii de comandă din mai multe motive, printre care:

  • produsul comandat nu este pe stoc sau este dificil de aprovizionat.
  • posibile majorări sau neconcordanţe de preţ.
  • identificarea unei erori în informaţiile despre produs.

11.4. Dacă intervin cauze neprevazute la o comandă, Eurocom Invest va contacta cumpărătorul prin e-mail sau telefonic în vederea soluţionării.

11.5. Fiind de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare a site-ului www.eurocomgroup.ro, Cumpărătorul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea acestuia.

11. 6. Site-ul www.eurocomgroup.ro este o proprietate a Societăţii Comerciale Eurocom Invest SRL.